HANGZHOU MEIBAO FURNACE ENGINEERING CO., LTD.

Contact Us

HANGZHOU MEIBAO FURNACE ENGINEERING CO., LTD.
No.2-805, ShenzhouBaiyun Building, Tiancheng Road,
Hangzhou - 310004, Zhejiang, China
Key Personnel
Ms Linda XU
(Sales Manager)
Mobile: +8613385817400
Phone: Fax: 86-571-85184885